Một doanh nghiệp muốn đầu tư cụm dự án khoảng 5 tỷ USD tại Quảng Trị

Một doanh nghiệp muốn đầu tư cụm dự án khoảng 5 tỷ USD tại Quảng Trị

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã có buổi làm việc với BB Group để nghe báo cáo đề xuất các dự án đầu tư tại khu kinh tế Đông Nam, Quảng Trị.

Sau thời gian nghiên cứu, khảo sát, BB Group đề xuất các dự án đầu tư tại khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, bao gồm dự án trung tâm công nghiệp khí BBG Quảng Trị với quy mô diện tích dự kiến 170 ha.

Dự án này có các hạng mục đầu tư như nhà máy xử lý khí và nhà máy sản xuất LNG; kho khí trên bờ; kho khí nổi… với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4 – 5 tỷ USD.

Tiến độ triển khai gồm 2 giai đoạn, cụ thể, giai đoạn 1 triển khai đầu tư từ năm 2022 – 2025 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2 – 2,5 tỷ USD; giai đoạn 2 triển khai từ năm 2025 – 2030 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2 – 2,5 tỷ USD.

BB Group cũng đề xuất dự án cảng tổng hợp BBG Quảng Trị với quy mô diện tích dự kiến 305ha, được quy hoạch đón các loạt tàu tổng hợp, container, hàng rời trọng tải đến 100.000 DWT, tàu chở hàng lỏng trọng tải đến 180.000 DWT. Dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng. Tiến độ triển khai từ năm 2022 – 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, BB Group mong muốn tỉnh Quảng Trị chấp thuận địa điểm dự án quy hoạch và đầu tư trung tâm công nghiệp khí BBG Quảng Trị, cảng tổng hợp BBG Quảng Trị và giao đất thực địa làm cơ sở để xem xét bổ sung vào quy hoạch phát triển và các quy hoạch kỹ thuật – chuyên ngành liên quan; đồng thời là bước đầu để BB Group lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật…

Đánh giá cao việc BB Group có nhu cầu đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã thống nhất với đề xuất của doanh nghiệp trong vấn đề quy hoạch để hình thành trung tâm năng lượng với quy mô diện tích 170ha.

Về vấn đề điều chỉnh để hình thành đường ống dẫn khí vào trung tâm xử lý khí, vị trí đường ống có liên quan đến ranh giới dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1, qua nghe báo cáo của BB Group đã đảm bảo về giao thông… UBND tỉnh giao Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành liên quan làm việc với chủ đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 để thực hiện việc điều chỉnh, nhằm tạo điều kiện cho BB Group đảm bảo quy hoạch để triển khai dự án.

Quy hoạch sử dụng đất và giải phóng mặt bằng khi dự án được cấp chủ trương đầu tư, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cùng với UBND huyện Hải Lăng đề xuất, báo cáo với UBND tỉnh…

Riêng dự án cảng tổng hợp BBG Quảng Trị, giao Sở Giao thông – Vận tải, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cùng với địa phương tham mưu, đề xuất vấn đề quy hoạch đất đai.

Trong đó, vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất mặt nước (dự kiến lấn biển khoảng 100ha), giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu báo cáo về cơ sở khoa học, thẩm quyền để UBND tỉnh báo cáo với các bộ, ngành trung ương.

“Quan điểm của địa phương là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho BB Group khi đầu tư vào Quảng Trị”, vị lãnh đạo khẳng định.