Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án khu dân cư, đô thị hơn 1.000 tỷ đồng

Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án khu dân cư, đô thị hơn 1.000 tỷ đồng

Cụ thể, tại buổi làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo thẩm định về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Trường Đảng, huyện Sơn Hà và Dự án Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh.

Theo đó, Dự án Khu dân cư Trường Đảng được quy hoạch xây dựng tại thôn Nước Bung, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà trên diện tích 60ha, có quy mô thiết kế trên 210 lô đất ở liên kế và đất xây dựng nhà ở thương mại, với tổng vốn đầu tư gần 180 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án 4 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn.

Dự án Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh được quy hoạch xây dựng thuộc phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, trên diện tích trên 38ha, có quy mô thiết kế trên 900 lô đất ở liên kế, đất ở biệt thự, đất xây dựng nhà ở thương mại và tái định cư, với tổng vốn đầu tư 883 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án 5 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn.

Qua ý kiến các sở ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh thống nhất việc thực hiện các dự án nêu trên, đồng thời, yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến, trước khi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để dự án sớm triển khai thực hiện thí điểm, nhân rộng trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng thống nhất điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn như đề xuất của Sở Xây dựng.

Cụ thể, điều chỉnh tổng thời gian thực hiện dự án là 7 năm từ 2017 – 2023 thay vì 5 năm như quyết định trước đây, do việc triển khai dự án trong thời gian qua phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Dự án Khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng có quy mô 42 ha, nằm trên địa bàn xã Bình Trung và thị trấn Châu Ổ, với tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng do Liên doanh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Đại Phát – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 làm chủ đầu tư. Đến nay, nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng hoàn thành cơ sở hạ tầng khoảng trên 30ha.