Diễn biến mới về đề xuất tài trợ khu đô thị du lịch quy mô hơn 1000ha của Sacom Tuyền Lâm

Diễn biến mới về đề xuất tài trợ khu đô thị du lịch quy mô hơn 1000ha của Sacom Tuyền Lâm

Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa có văn bản gửi sở ban ngành có liên quan về việc lấy ý kiến đề xuất tiếp cận thông tin dự án và tài trợ lập quy hoạch Khu đô thị, du lịch và dịch vụ tại xã Lộc Phát, xã Đạm B’ri, thành phố Bảo Lộc với quy mô khoảng 1.034,5 ha của Công ty CP Sacom Tuyền Lâm.

Trước đó, cuối tháng 1, Công ty CP Sacom Tuyền Lâm có công văn gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất tiếp cận thông tin dự án và tài trợ lập quy hoạch Khu đô thị, du lịch và dịch vụ tại phường Lộc Phát và xã Đạm B’ri (TP Bảo Lộc) quy mô khoảng 1.034,5 ha. Doanh nghiệp này đề xuất được đầu tư dự án trên khu đất theo phương thức phù hợp với quy định pháp luật.

Công ty CP Sacom – Tuyền Lâm cho biết, đơn vị này tiếp thu ý kiến của UBND tỉnh. Ngày 8/1/2022, Công ty đã phối hợp với các phòng ban của thành phố Bảo Lộc và UBND phường Lộc Phát kiểm tra, rà soát ranh giới khu vực đề xuất tiếp cận nghiên cứu.

Căn cứ vào kết quả buổi làm việc, Sacom – Tuyền Lâm đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, chấp thuận đề xuất và mong muốn được tiếp cận thông tin dự án và tài trợ lập quy hoạch khu đô thị, du lịch và dịch vụ tại xã Lộc Phát, xã Đạm B’ri, thành phố Bảo Lộc với quy mô khoảng 1.034,5 ha.

Hồi háng 11/2021, Sacom Tuyền Lâm cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị được tài trợ khảo sát, lập quy hoạch và đăng ký đầu tư dự án trên khu đất khoảng 1.430 ha tại xã Lộc Phát, Lộc Thắng (TP Bảo Lộc) và khu đất khoảng 2.115 ha tại xã Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm).

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng sau đó đã đề xuất UBND tỉnh chưa xem xét đề xuất đối với khu vực 1.430 ha tại TP Bảo Lộc do chồng lấn với đơn vị khác tài trợ kinh phí lập quy hoạch.

Đối với khu vực 2.115 ha tại huyện Bảo Lâm, Sở Xây dựng đề xuất xem xét chấp thuận, giao UBND huyện Bảo Lâm làm việc với Sacom Tuyền Lâm để xác định lại phạm vi, quy mô cụ thể đảm bảo phù hợp với tổng thể khu vực, kế hoạch triển khai lập quy hoạch và chiến lược phát triển của địa phương.