Trung Quốc quyết khai tử các khu mỏ Bitcoin khổng lồ ở Nội Mông

Trung Quốc quyết khai tử các khu mỏ Bitcoin khổng lồ ở Nội Mông

Bitcoin, đồng tiền số giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, dựa trên một mạng lưới phi tập trung. Điều đó có nghĩa là đồng tiền số này không được phát hành bởi một tổ chức duy nhất như Ngân hàng Trung ương. Các giao dịch được ghi lại trên một số cái công khai gọi là Blockchain nhưng cần được “xác minh” bởi các thợ đào.

Thợ đào Bitcoin sử dụng các máy tích cấu hình cao để giải các bài toán phức tạp cho phép giao dịch Bitcoin diễn ra một cách hiệu quả. Các thợ đào nhận Bitcoin như là phần thưởng cho việc này và đó chính là động lực khiến họ tiếp tục đi giải các bài toán phục vụ giao dịch của Bitcoin. Tuy nhiên, để giải được những bài toán này cần các loại máy tính công suất lớn nên chúng tốn rất nhiều năng lượng.

Theo các nghiên cứu của Đại học Cambridge, khai thác Bitcoin tiêu tốn lượng năng lượng ước tính khoảng 128,84 terrawatt-giờ mỗi năm. Nó nhiều hơn tổng lượng điện năng tiêu thụ của các quốc gia như Ukraine và Argentina.