2 bến cảng container ở Hải Phòng được Chính phủ đồng ý tăng thêm 2.500 tỷ vốn đầu tư so với ban đầu

2 bến cảng container ở Hải Phòng được Chính phủ đồng ý tăng thêm 2.500 tỷ vốn đầu tư so với ban đầu

Trước đó, dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 04/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Quyết định 186 đã điều chỉnh một số mục liên quan đến quy mô cũng như vốn đầu tư của dự án. Việc mở rộng quy mô dự án nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cảng và khả năng cạnh tranh với các cảng quốc tế trong khu vực.

Cụ thể, về quy mô của dự án, Quyết định 186 nêu rõ, 2 bến cảng sẽ có chiều dài 900m (mỗi bến dài 450m). Mục đích để tiếp nhận cỡ tàu container đến 12.000 Teus hoặc đến 18.000 Teus phù hợp với điều kiện tiếp nhận của kết cấu hạ tầng liên quan và đáp ứng các yêu cầu về an toàn.

Đồng thời, xây dựng 1 bến sà lan có chiều rộng 100m, tiếp nhận tàu, sức chở 160 Teus, công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu, khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện. Quy mô sử dụng đất khoảng 58,4042 ha, chưa bao gồm khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng.

Trước đó, tại Quyết định 299, quy mô của 2 bến cảng chỉ có chiều dài 750 m (mỗi bến dài 375m), tiếp nhận cỡ tàu container đến 100.000 DWT (tương đương sức chở 8.000 Teus); 1 bến sà lan tiếp nhận tàu, sức chở 48 Teus; công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện; quy mô sử dụng đất khoảng 47 ha.

Về vốn đầu tư của dự án, Quyết định 186 cũng điều chỉnh tăng vốn đầu tư thực hiện dự án do nhà đầu tư đăng ký khoảng 2.500 tỷ đồng so với quyết định cũ, tăng từ mức 6.425,2 tỷ đồng lên 8.951,185 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1, từ năm 2020 – 2025 là 8.339,717 tỷ đồng; giai đoạn 2, từ năm 2030 là 611,468 tỷ đồng.

Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 85% tổng vốn đầu tư. Quy mô vốn này, tăng khoảng 2.500 tỷ đồng so với Quyết định số 299 trước đây.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao UBND TP. Hải Phòng chịu trách nhiệm cập nhật phạm vi, ranh giới, diện tích sử dụng đất của dự án theo điều chỉnh chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định và các nội dung có liên quan theo chức năng nhiệm vụ quản lý.

Đồng thời, cập nhật vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu vực đảo Cát Hải thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải để đảm bảo sự phù hợp của dự án với quy hoạch xây dựng theo quy định.

UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo nhà đầu tư hoàn thiện dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành liên quan; tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Với chủ đầu tư dự án, Phó Thủ tướng đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án điều chỉnh, hiệu quả đầu tư dự án và các nội dung cam kết theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco chịu trách nhiệm thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Tổ chức kinh tế được thành lập phải là doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco nắm 100% vốn điều lệ và phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 52, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Trước đó, vào ngày 4/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 4/3/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng. Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco là nhà đầu tư.

Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng 2 bến container số 5, số 6 tại Khu bến cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng nhằm từng bước xây dựng khu bến cảng container hiện đại theo quy hoạch được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa của khu vực miền Bắc trực tiếp đến thị trường châu Âu, châu Mỹ.

Đồng thời, dự án được kỳ vọng sẽ khai thác tối đa lợi thế điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý để phát triển Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (hệ thống cảng biển, logistics và khu công nghiệp sau cảng) thúc đẩy kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung.