Doanh nghiệp tích cực hành động giảm thiểu rác thải nhựa

Doanh nghiệp tích cực hành động giảm thiểu rác thải nhựa

Vấn nạn rác thải nhựa tại Việt Nam 

Theo số liệu thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm có hơn 1,8 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra tại Việt Nam nhưng chỉ 27% trong số đó được tái chế, tận dụng bởi các cơ sở, doanh nghiệp.

Tổng cục Môi trường cho biết, việc quản lý chất thải rắn, đặc biệt là rác thải nhựa, rác thải bao bì đang là vấn đề bức thiết, song lại đang là thách thức hiện nay của các quốc gia bởi tính phổ biến, tiện dụng của các sản phẩm sản xuất từ nhựa, trong khi năng lực tái chế còn rất hạn chế.

Vai trò của doanh nghiệp

Doanh nghiệp tích cực hành động giảm thiểu rác thải nhựa - Ảnh 1.