Cơ hội lớn cho doanh nghiệp khi giao dịch tại BIDV

Cơ hội lớn cho doanh nghiệp khi giao dịch tại BIDV

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ được hưởng các ưu đãi:

– Miễn phí chọn tài khoản số đẹp đến 4 chữ số; Giảm 50% phí chọn tài khoản số đẹp đến 7 chữ số;

– Miễn phí thường niên và phí chuyển tiền trên ngân hàng điện tử;

– Miễn phí thanh toán lương, thanh toán theo bảng kê;

– Miễn phí xây dựng kết nối giữa hệ thống của khách hàng và BIDV (kết nối ERP- BIDV iBank, Thanh toán hóa đơn online, Thu chi hộ điện tử, Tài khoản định danh,…).

Bên cạnh đó là chương trình tài trợ vốn với lãi suất ưu đãi, ưu đãi tỷ giá mua bán ngoại tệ, ưu đãi phí bảo lãnh thanh toán…

Cơ hội lớn cho doanh nghiệp khi giao dịch tại BIDV - Ảnh 1.