Gần 60.000 tỷ đồng nợ xấu tăng thêm, đặc biệt trong tháng 9

Gần 60.000 tỷ đồng nợ xấu tăng thêm, đặc biệt trong tháng 9

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, trong bối cảnh kinh tế không thuận lợi, những tháng gần đây, nợ xấu mới phát sinh tăng nhiều hơn, dẫn tới tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn hệ thống có xu hướng tăng so với cuối năm 2019.

Dữ liệu cập nhật cụ thể cho thấy, đến cuối tháng 9/2020, tổng nợ xấu nội bảng toàn hệ thống là 215,6 nghìn tỷ đồng, tăng 59,74 nghìn tỷ đồng (tương ứng 38,33%) so với cuối năm 2019.

Đáng chú ý, riêng trong tháng 9/2020, nợ xấu đã tăng 16,4 nghìn tỷ đồng (tương ứng 8,2%) so với cuối tháng 8/2020.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng cuối tháng 9/2020 ở mức 2,14%, tăng so với tỷ lệ 2,01% tại thời điểm cuối tháng 8/2020 và 1,63% tại thời điểm cuối năm 2019.

Bên cạnh những nguyên nhân còn vướng mắc trong xử lý nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo, thị trường mua bán nợ còn hạn chế…, thì xu hướng tăng nói trên được Ngân hàng Nhà nước nhìn nhận ở ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến khả năng trả nợ của khách hàng vay suy giảm, tiềm ẩn gia tăng nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.

Theo đó, cơ quan này dự tính, trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường gây tác động tiêu cực đến thu nhập của các cá nhân, hộ gia đình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nợ xấu của các tổ chức tín dụng có khả năng tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.