Hỗ trợ DN vượt khó hậu Covid-19: Cần giảm lãi suất, nới rộng điều kiện cho vay

Hỗ trợ DN vượt khó hậu Covid-19: Cần giảm lãi suất, nới rộng điều kiện cho vay

Đó là nhận định của nhiều doanh nghiệp được nêu lên tại tọa đàm về khôi phục và phát triển kinh tế TPHCM trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, do UBND TPHCM tổ chức sáng nay 3/10.

Khảo sát mới nhất vào giữa tháng 8 đối với hơn 100 doanh nghiệp tại TPHCM cũng có thể phản ánh bức tranh chung về tình hình doanh nghiệp tiếp cận gói chính sách hiện nay. Theo các doanh nghiệp, gói gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất nhiều doanh nghiệp đã được thụ hưởng, tuy nhiên số tiền này trong khoảng 3 tháng đầu năm 2020 chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ so với quy mô kinh doanh, nguồn vốn… nên chưa thể quyết định sự tồn tại của các doanh nghiệp về lâu dài. Chính sách ngân hàng đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp theo Thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước, tuy đã có rất nhiều nỗ lực nhưng chủ yếu các ngân hàng vẫn cho vay đối với các khách hàng truyền thống; khách hàng mới chiếm tỷ lệ không nhiều.