Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 13/12 đến 17/12/2021

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 13/12 đến 17/12/2021

Tuần mới từ 13/12 đến 17/12/2021 có 33 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có VietinBank chi hơn 3.800 tỷ đồng trả cổ tức, có VinaCafé Biên Hòa trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 250% hay Nam Tân Uyên trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 80%…

Ngày 13/12/2021: WSB, TFC

CTCP Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Trang (TFC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/12/2021.

Ngày 14/12/2021: CTG, VSI, KHP, MED, ILA, SBM, HEJ

Ngày 14/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (mã chứng khoán CTG) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 17/1/2022. Như vậy với hơn 4,8 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, vietinBank sẽ chi khoảng 3.844 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 VietinBank lãi sau thuế 13.757 tỷ đồng, tăng 45,2% so với năm 2019. Tính đến 31/12/2020 VietinBank còn hơn 26.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra còn có 8.974 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Đầu tư và xây dựng Cấp thoát nước (VSI) chi trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP) phát hành hơn 1,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 2,5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 14 tỷ đồng.

CTCP Dược Trung Ương Mediplantex (MED) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 27/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 6,28 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1. Giá chào bán 25.000 đồng/cp.

CTCP ILA (ILA) phát hành 1,53 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 9%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 15,3 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) chi trả cổ tức năm 2019-2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 31/3/2022.

Tổng Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam – CTCP (HEJ) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7,5%. Thời gian thanh toán 14/1/2022.

Ngày 15/12/2021: MSN, VCF, MML, TRC, GLT, SBD, NUE

CTCP Tập đoàn Masan (MSN) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 24/12/2021.

Ngày 15/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 250%. Thời gian thanh toán 24/12/2021. Như vậy với gần 26,58 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, VinaCafé Biên Hòa sẽ chi khoảng 665 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021 VinaCafé Biên Hòa đạt 1.207 tỷ đồng doanh thu, giảm 38,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 229 tỷ đồng, giảm 51% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2020. EPS đạt 8.624 đồng.

Ngày 15/12 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Masan MeatLife (mã chứng khoán MML) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 49%. Thời gian thanh toán 24/12/2021. Như vậy với gần 327 triệu cổ phiếu đang lưu hành, MML dự chi hơn 1.602 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

CTCP Cao su Tây Ninh (TRC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 14/1/2022.

CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT): Ngày 16/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 29/12/2021.

CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/12/2021.

CTCP Môi trường đô thị Nha Trang (NUE) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7,22% (01 cổ phiếu nhận 722 đồng). Thời gian thanh toán 29/12/2021.

Ngày 16/12/2021: NTC, PHR, PRE, VOC, THI, A32, DPR, HPD, KTL

Ngày 16/12 tới đây là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 80%. Thời gian thanh toán 17/06/2022. Như vậy với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nam Tân Uyên sẽ chi khoảng 192 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 của Nam Tân Uyên đạt gần 165 tỷ đồng, giảm 15% và lãi sau thuế 212 tỷ đồng, giảm 11% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Dù vậy, với kế hoạch năm 2021, 9 tháng của NTC thực hiện được 93,5% mục tiêu kế hoạch đề ra. Tính đến 30/9/2021 Nam Tân Uyên còn hơn 357 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 139 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 6 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 16/12 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 15/6/2022. Như vậy với gần 135,5 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Cao su Phước Hòa sẽ chi khoảng 340 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021 Cao su Phước Hòa đạt 1.279 tỷ đồng doanh thu, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế còn 340 tỷ đồng, giảm 53% so với 9 tháng đầu năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 305 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2021 Cao su Phước Hòa còn 477 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 1.205 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 21 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Tổng Công ty dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 28/12/2021.

Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI (PRE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Thiết bị điện (THI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 6/1/2022.

CTCP 32 (A32) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 7/1/2022.

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 31/3/2022.

CTCP Thủy điện Đắk Đoa (HPD) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 7/1/2022.

CTCP Kim khí Thăng Long (KTL) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8,074%. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

Ngày 17/12/2021: VCI, PAS, DRC, DVC, TMG, NAV, GMX, BRR, LMI

Ngày 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Chứng khoán Bản Việt (mã chứng khoán VCI) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 29/12/2021.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021 Chứng khoán Bản Việt đạt 2.574 tỷ đồng cộng doanh thu hoạt động. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.266 tỷ đồng và 1.031 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 146% so với cùng kỳ năm 2020. Năm 2021 Chứng khoán Bản Việt đặt mục tiêu đạt 2.050 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 18,5% so với thực hiện năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 1.250 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức tỷ lệ từ 10% đến 15%. Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm Chứng khoán Bản Việt đã hoàn thành và vượt kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận được giao cho cả năm.

CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 21/12/2021.

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 14/1/2022.

CTCP Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng (DVC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 14/1/2022.

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico (TMG) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 23%. Thời gian thanh toán 30/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

CTCP Nam Việt (NAV) chi trả cổ tức bổ sung năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 17%, trong đó bổ sung cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10% và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 12/1/2022.

CTCP Cao su Bà Rịa (BRR) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 4,5%. Thời gian thanh toán 1/4/2022.

CTCP Đầu tư xây dựng lắp máy Idico (LMI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 28/12/2021.