Lãi lớn, Vinatex (VGT) chốt danh sách cổ đông chi 250 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2021

Lãi lớn, Vinatex (VGT) chốt danh sách cổ đông chi 250 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2021

Ngày 1/3 tới đây Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex – mã chứng khoán: VGT) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 500 đồng. Thời gian thanh toán vào 31/3/2022.

Như vậy với 500 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinatex sẽ chi 250 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2021 Vinatex đạt 16.094 tỷ đồng doanh thu, tăng 15,7% so với năm 2020. Nhờ giá vốn thấp, doanh thu tài chính tăng, chi phí tài chính giảm mạnh nhờ giảm chi phí lãi vay, giảm lỗ tỳ giá và hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính dẫn tới số lãi sau thuế 1.313 tỷ đồng – tăng 134% so với cùng kỳ.

Lãi lớn, Vinatex (VGT) chốt danh sách cổ đông chi 250 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2021 - Ảnh 1.