Nam A Bank sẽ phát hành 111 triệu cổ phiếu để huy động hơn 1.100 tỷ đồng

Nam A Bank sẽ phát hành 111 triệu cổ phiếu để huy động hơn 1.100 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa có thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, ngân hàng sẽ chào bán gần 111 triệu cổ phần, trong đó chào bán cho cổ đông hiện hữu là gần 44 triệu cổ phần, phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) là 16,7 triệu cổ phần và chào bán riêng lẻ hơn 50 triệu cổ phần. Thời hạn đăng ký mua cổ phần từ 23/6 đến 13/7.

Giá chào bán dự kiến cho cổ đông hiện hữu và ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu, còn chào bán riêng lẻ là tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu nhưng không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách.

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến tối thiểu là hơn 1.100 tỷ đồng. Ngân hàng dự định dùng để: tăng cường năng lực tài chính; đáp ứng điều kiện mở rộng mạng lưới hoạt động, thành lập công ty trực thuộc theo quy định; tăng quy mô vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh như cho vay và kinh doanh các dịch vụ ngân hàng khác đồng thời đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng.

Hiện Nam A Bank có vốn điều lệ hơn 3.890 tỷ đồng, việc phát hành 111 triệu cổ phiếu đợt này sẽ giúp ngân hàng tăng vốn lên mức 5.000 tỷ đồng.

Trước đó hồi cuối tháng 5, đại hội đồng cổ đông Nam A Bank cũng đã có nghị quyết thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến. Cụ thể, sau khi ngân hàng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông 2020 trực tuyến thì đã có hơn 83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ngân hàng tán thành việc tổ chức đại hội trực tuyến. Việc tổ chức cũng như các thủ tục khác sẽ được giao cho Hội đồng quản trị thực hiện và thông báo sau tới các cổ đông.

Như vậy với việc cổ đông đồng thuận tổ chức đại hội trực tuyến thì Nam A Bank là ngân hàng thứ 2 sau Sacombank sẽ tổ chức đại hội trực tuyến trong năm nay. 

Hồi tháng 3 ngân hàng dự định tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 28/3 nhưng sau đó đã phải hoãn vì dịch bệnh Covid-19.

Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm

Theo nghị quyết của HĐQT Nam A Bank, ngân hàng sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP trong thời gian từ 15/6 đến 04/7. Các cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Mục đích phát hành ESOP nhằm ghi nhận thành tích và đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của ngân hàng nhằm thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời để gắn kết hơn quyền lợi của người lao động đối với hoạt động kinh donah của ngân hàng.