Bio LAK và hành trình bền bỉ bảo tồn những giá trị Việt

Bio LAK và hành trình bền bỉ bảo tồn những giá trị Việt

Bio LAK là một doanh nghiệp lựa chọn kinh doanh gắn với cây cỏ xưa, cùng với những giá trị bảo tồn. Có thể dễ nhận ra những năm gần đây, xu hướng xanh hay việc sản xuất những sản phẩm từ thiên nhiên đã không còn mới, nhưng Bio LAK vẫn có những câu chuyện đặc biệt để tạo nên sự khác biệt và giá trị riêng. Từ khu vườn bảo tồn thực vật mang đầy tâm huyết của mình, đội ngũ Bio LAK đã ươm trồng từng hạt mầm nhỏ bé, cũng chính là sự khởi nguồn cho các sản phẩm làm đẹp mang tên Bio LAK.