Một doanh nghiệp xây lắp dầu khí có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE

Một doanh nghiệp xây lắp dầu khí có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo về việc CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (mã PXI) có khả năng bị hủy niêm yết. Cụ thể, cổ phiếu PXI hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo Quyết định số 90/QD-SGDHCM ngày 31/3/2017 của HOSE.

Theo đó, ngày 19/1/2022, HOSE đã nhận được Báo cáo tài chính Quý 4/2021 của Công ty và đã công bố thông tin ra thị trường. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty âm hơn 30 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối tháng 12/2021 cũng âm 124 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế của PXI vào năm 2019 và 2020 cũng ghi nhận âm 10,4 tỷ đồng và âm 50 tỷ đồng.

Căn cứ điển e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra trường hợp: “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp vốn hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”.

Kết luận, HOSE lưu ý về việc cổ phiếu PXI của CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 tiếp tục ghi nhận con số âm.

Theo tìm hiểu, CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí tiền thân là Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu thuộc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Công ty chính thức đi vào hoạt động vào tháng 12/2007 với số vốn điều lệ 50 tỷ đồng với nhiệm vụ chính là xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trong và ngoài ngành dầu khí. Đến năm 2009, Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần và đổi tên như hiện tại với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh của Công ty liên tục lao dốc trong những năm gần đây. Kể từ năm 2016, doanh nghiệp liên tục ghi nhận thua lỗ hàng chục tỷ đồng, duy nhất năm 2018 có lãi mỏng hơn 530 triệu đồng.

https://cafef.vn/mot-doanh-nghiep-xay-lap-dau-khi-co-kha-nang-bi-huy-niem-yet-bat-buoc-tren-hose-2022012014121627.chn