Hàng loạt doanh nghiệp triển khai kế hoạch phát hành, cổ phiếu tăng giá mạnh

Hàng loạt doanh nghiệp triển khai kế hoạch phát hành, cổ phiếu tăng giá mạnh

Nhiều doanh nghiệp như Licogi 16, Bất động sản An Gia, Damsan, Xây dựng Phục Hưng Holdings cùng công bố nhận được giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu do UBCKNN cấp và bắt đầu triển khai phương án tăng vốn. Trong đó, Ligcogi 16 ( HoSE: LCG ) và Bất động sản An Gia ( HoSE: AGG ) sẽ vừa chào bán cho cổ đông hiện hữu vừa chia cổ tức.

Cụ thể, Licogi 16 nhận được giấy chứng nhận phát hành hơn 59,2 triệu cổ phiếu ra công chúng, tỷ lệ phân phối 50,5%. Trong đó, 50 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 42,5%) và 9,2 triệu trả cổ tức (tỷ lệ 8%). Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng, giá chào bán 10.000 đồng/cp.

Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia chào bán 82,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 và phát hành 8,27 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 10%. Vốn điều lệ sẽ tăng từ 827,5 tỷ đồng lên 1.737 tỷ đồng. Giá chào bán 10.000 đồng/cp, BĐS An Gia dự thu về 827 tỷ đồng.

Dệt may Damsan ( HoSE: ADS ) phát hành 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng/cp. Xây dựng Phục Hưng Holdings ( HoSE: PHC ) muốn bán 22,87 triệu cổ phiếu ra công chúng gồm 12,9 triệu đơn vị phân phối cho cổ đông hiện hữu và 10 triệu đơn vị thông qua đấu giá. Cổ phiếu bán cho cổ đông có giá 10.000 đồng/cp và cổ phiếu đấu giá công khai là 12.000 đồng/cp.

Hàng loạt doanh nghiệp triển khai kế hoạch phát hành, cổ phiếu tăng giá mạnh - Ảnh 1.