Giá bán giảm mạnh, Dabaco (DBC) báo lãi quý 4 đạt 112 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ

Giá bán giảm mạnh, Dabaco (DBC) báo lãi quý 4 đạt 112 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán DBC) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu đạt 3.060 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ chi phí vốn lại tăng cao hơn, trên 18% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn gần 370 tỷ đồng, giảm 37,2% so với quý 4/2020. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 20,5% quý 4/2020 xuống còn 12,1% quý 4 vừa qua.

Trong quý doanh thu tài chính đạt hơn 8 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm gần 12 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 51 tỷ đồng – mà phần lớn là chi trả lãi vay. Tính đến 31/12/2021 Dabaco còn khoản dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.600 tỷ đồng – tăng 442 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm – và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 687 tỷ đồng, giảm 556 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Chi phí bán hàng gần 117 tỷ đồng, chênh lệch không nhiều so với cùng kỳ. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm được 25 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 76 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quý 4 vừa qua Dabaco ghi nhận khoản thu nhập khác 27 tỷ đồng (cùng kỳ chưa đến 1 tỷ đồng) là từ bán phế liệu, thanh lý khác.

Kết quả Dabaco vẫn lãi sau thuế 112 tỷ đồng, giảm đến 58% so với số lãi 263 tỷ đồng đạt được quý 4/2020. Giải trình cho kết quả lợi nhuận giảm sút, Dabaco cho rằng do nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 khiến cho sức mua trên thị trường giảm, sản lượng gia súc gia cầm và giá cũng giảm mạnh dẫn đến kết quả kinh doanh giảm sút.

Giá bán giảm mạnh, Dabaco (DBC) báo lãi quý 4 đạt 112 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ - Ảnh 1.