Louis Capital (TGG) sắp rót 84 tỷ đồng để tham gia lĩnh vực mua bán nợ

Louis Capital (TGG) sắp rót 84 tỷ đồng để tham gia lĩnh vực mua bán nợ

HĐQT Louis Capital (TGG) vừa thông qua chủ trương góp thêm 84 tỷ đồng vào CTCP Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC. Trước đó vào cuối tháng 10/2021, TGG dự kiến đầu tư góp vốn vào Công ty Luois AMC với giá trị 5 tỷ đồng theo hình thức mua cổ phiếu chào bán. Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi hoàn thành đạt 20% vốn điều lệ của AMC.

Như vậy đến nay, phía TGG muốn nâng giá trị vốn góp thêm 84 tỷ đồng. Tương ứng, tỷ lệ sở hữu nắm hơn 77% vốn điều lệ, AMC theo đó sẽ trở thành công ty con của TGG.

Mục đích đầu tư vào AMC của TGG là nhằm tham gia vào lĩnh vực mua bán nợ.

Động thái tăng tiền góp vào AMC diễn ra sau khi Công ty liên tục thoái vốn tại 3 đơn vị cùng hệ sinh thái Louis là APG, AGM và VKC. Theo ước tính, tổng giá trị TGG thu về từ động thái trên vào khoảng 130 tỷ đồng.

Đáng chú ý, TGG cũng dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 25/11 tới đây theo hình thức trực tuyến. Đại hội nhằm trao đổi và thông nhất 4 vấn đề chính gồm: Rà soát ngành nghề kinh doanh; lựa chọn đơn vị kiểm toán; ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản thế chấp, bảo lãnh và phát hành trái phiếu; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Về tình hình hoạt động kinh doanh quý 3/2021, TGG báo lãi ròng hơn 21,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 266,5 triệu đồng. Theo giải trình của Công ty, kết quả lãi đến từ việc thay đổi định hướng kinh doanh sang lĩnh vực đầu tư, tư vấn. Đồng thời, TGG đã thanh lý các khoản đầu tư, bán các khoản đầu tư trong danh mục chứng khoán kinh doanh.

Louis Capital (TGG) sắp rót 84 tỷ đồng để tham gia lĩnh vực mua bán nợ - Ảnh 1.