PVDrilling (PVD) dự kiến phát hành 84,2 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 và 2020 trước ngày 30/6

PVDrilling (PVD) dự kiến phát hành 84,2 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 và 2020 trước ngày 30/6

PVDrilling (PVD) vừa công bố nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019 và 2020. Theo đó, PVDrilling dự kiến phát hành tối đa hơn 84,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 20% (cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2020 theo BCTC Công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán.

Thời gian thực hiện dự kiến trước ngày 30/6/2022 sau khi được chấp thuận của UBCKNN.

Trước đó vào cuối năm 2021, PVDrilling đã xin gia hạn thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 và 2020.

Khi đó, PVDrilling cho biết đã làm việc với PVN và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước để bổ sung thông tin, giải trình cho việc chia cổ tức. Tuy nhiên, khi đó PVDrilling chưa nhận được sự chấp thuận từ PVN và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước nên việc chia cổ tức năm 2019 và 2020 chưa thực hiện được.

Trên thị trường, cổ phiếu PVD thời gian qua giao dịch khá sôi động. Kết thúc phiên giao dịch 21/2, thị giá PVD đạt 31.200 đồng/cp.

PVDrilling (PVD) dự kiến phát hành 84,2 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 và 2020 trước ngày 30/6 - Ảnh 1.