Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) xin ý kiến cổ đông thay đổi phương án trả cổ tức từ tiền sang cổ phiếu, dự kiến chào bán riêng lẻ 66,5 triệu cổ phiếu

Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) xin ý kiến cổ đông thay đổi phương án trả cổ tức từ tiền sang cổ phiếu, dự kiến chào bán riêng lẻ 66,5 triệu cổ phiếu

Mới đây, CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Minh (mã chứng khoán: KPF) đã ra thông báo về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để xem xét thông qua hàng loạt nội dung quan trọng của Công ty.

Cụ thể, KPF trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ 66,5 triệu cổ phiếu với giá dự kiến là 13.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, Công ty có thể thu về 864,5 tỷ đồng, đồng thời tăng vốn điều lệ gấp 2,1 lần, từ 580 tỷ đồng lên xấp xỉ 1.245 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4 năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành. Lượng cổ phần mới phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Theo tài liệu KPF công bố, Công ty sẽ sử dụng 250 tỷ đồng từ đợt phát hành này nhằm tăng vốn góp tại công ty con là CTCP TTC Deluxe Sài Gòn để nhận chuyển nhượng cổ phần công ty dự án (CTCP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Đại Lải). Bên cạnh đó, KPF sẽ sử dụng 245 tỷ đồng nhằm mua cổ phần tại CTCP Tri Việt Hội An; và còn lại 369,5 tỷ đồng là dùng cho đầu tư mua 199 căn hộ du lịch thuộc sự án Silk Tower của Công ty TNHH Đầu tư Tháp lụa Đà Nẵng.

Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) xin ý kiến cổ đông thay đổi phương án trả cổ tức từ tiền sang cổ phiếu, dự kiến chào bán riêng lẻ 66,5 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.