SSI Research: NHNN sẽ chưa thắt chặt tiền tệ trong thời gian tới, hạn mức tín dụng có thể được nới thêm

SSI Research: NHNN sẽ chưa thắt chặt tiền tệ trong thời gian tới, hạn mức tín dụng có thể được nới thêm

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tăng trưởng M2 đến 15/6 đạt 3,96% so với đầu năm và tăng 14,27% so với cùng kỳ, trong khi tăng trưởng tín dụng đạt 5,1% từ đầu năm (cùng kỳ năm 2020 chỉ tăng 2,26%) và tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. 

Bộ phận phân tích của chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng, số liệu này không phải do tín dụng tăng nóng mà mặt khác thể hiện nền kinh tế đang dần lấy lại đà tăng giúp gia tăng triển vọng nới hạn mức tín dụng.

SSI cũng nhận định, chính sách tiền tệ đang tiếp tục được điều hành theo hướng linh hoạt, theo diễn biến thị trường, hạn chế can thiệp và tiếp tục duy trì chính sách tín dụng hỗ trợ. 

“Chúng tôi cho rằng sẽ ít có khả năng chính sách thắt chặt được thực thi trong thời gian tới, và hạn mức tăng trưởng tín dụng có thể được nới thêm”, báo cáo phân tích mới đây của SSI cho biết. 

Đánh giá về chính sách tín dụng của NHNN, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng cho rằng NHNN sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hỗ trợ để tiếp sức cho nền kinh tế trong bối cảnh phức tạp của đợt bùng phát Covid-19 mới nhất. 

Tuy nhiên, tốc độ tăng cung tiền chậm lại cho thấy NHNN chưa sử dụng đến biện pháp bơm thanh khoản trên diện rộng và vẫn tập trung vào mục tiêu mở rộng tín dụng có chọn lọc. 

Điều này hàm ý là NHNN sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch bằng các chính sách hiện thời, đồng thời thắt chặt kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro. 

Theo NHNN, tín dụng chảy vào lĩnh vực bất động sản tiếp tục tăng ở mức 5,5% so với cuối năm 2020 trong nửa đầu năm 2020. Cùng với bất động sản, tín dụng chứng khoán tăng 3,0% so với cuối năm 2020. Trong khi đó, tín dụng cho các dự án BOT, BT giảm 1,7% so với cuối năm 2020. Số liệu cho vay tiêu dùng chưa được công bố nhưng NHNN cho biết, tín dụng vào các phân khúc rủi ro vẫn được kiểm soát chặt chẽ.