COMA 18 (CIG): Quý 3 bất ngờ lãi lớn, 9 tháng vượt 30% kế hoạch năm

COMA 18 (CIG): Quý 3 bất ngờ lãi lớn, 9 tháng vượt 30% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần COMA18 (mã CK: CIG) đã công bố BCTC quý 3/2021 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 7,6 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 837 triệu đồng cùng kỳ. Giá vốn hàng bán ghi âm hơn 6 tỷ đồng nên lãi gộp đạt 13,7 tỷ đồng. Trước đó trong quý 3/2020 CIG lãi gộp vỏn vẹn 23 triệu đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí CIG có lãi 13,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 539 triệu đồng – Đây cũng là mức lãi tốt nhất của CIG trong vòng 11 quý gần đây.

COMA 18 (CIG): Quý 3 bất ngờ lãi lớn, 9 tháng vượt 30% kế hoạch năm - Ảnh 1.