APG Securities chào bán thành công hơn 73 triệu cổ phiếu

APG Securities chào bán thành công hơn 73 triệu cổ phiếu

Trong đợt chào bán này cổ đông hiện hữu, nhận quyền mua tại ngày chốt danh sách cổ đông theo tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngay trong đợt chào bán đầu tiên, tỷ lệ cổ phiếu phát hành thành công lên đến 98,92%. Số cổ phiếu còn lại được phân phối hết trong đợt hai chiếm tỷ lệ 1,08%. Tổng số cổ phiếu đã phân phối thành công là 73.153.306 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán.

Trong đó, nhà đầu tư trong nước chiếm tỉ lệ 99.17%; nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ khoảng 0.83%.

Sau đợt phát hành thành công, APG Securities vẫn duy trì 1 cổ đông lớn là ông Nguyễn Hồ Hưng – Chủ tịch HĐQT với số lượng nắm giữ 17.953.070 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 12,27%.

Theo dự kiến của ban lãnh đạo, cổ phiếu APG sau đợt phát hành sẽ về tài khoản và có thể giao dịch vào đầu tháng 3 năm 2022.

Năm 2021, APG Securities đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm với doanh thu cả năm đạt 370 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 302 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với năm 2020. Năm 2022, APG Securities dự kiến sẽ trình đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn lên hơn 4000 tỷ đồng để nâng cao năng lực tài chính, phấn đấu trở thành công ty chứng khoán top đầu tại Việt Nam.

https://cafef.vn/apg-securities-chao-ban-thanh-cong-hon-73-trieu-co-phieu-2022020721220176.chn