Vừa trả xong cổ tức còn lại năm 2020, Cao su Phước Hòa lại chốt quyền tạm ứng cổ tức 2021 tỷ lệ 25%

Vừa trả xong cổ tức còn lại năm 2020, Cao su Phước Hòa lại chốt quyền tạm ứng cổ tức 2021 tỷ lệ 25%

CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) vừa công bố thông tin về việc chia cổ tức cho cổ đông. Theo đó ngày 17/12/2021 tới đây công ty sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng. Thời gian thanh toán 15/6/2022.

Như vậy với gần 135,5 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành Cao su Phước Hòa sẽ chi khoảng 338 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Đáng chú ý, việc tạm ứng cổ tức đợt này sẽ chỉ diễn ra không lâu sau khi công ty chốt quyền trả cổ tức còn lại năm 2020 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Danh sách cổ đông được chốt vào 7/12/2021 và ngày thanh toán tiền vào 14/12/2021.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021 Cao su Phước Hòa đạt 1.279 tỷ đồng doanh thu, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên không còn khoản lợi nhuận khác hơn 600 tỷ đồng như cùng kỳ (chủ yếu nhờ thu tiền bồi thường dự án) nên lãi sau thuế còn 340 tỷ đồng, giảm 53% so với 9 tháng đầu năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 305 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2021 Cao su Phước Hòa còn 477 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 1.205 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 21 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Vừa trả xong cổ tức còn lại năm 2020, Cao su Phước Hòa lại chốt quyền tạm ứng cổ tức 2021 tỷ lệ 25% - Ảnh 1.