PV Power (POW): Nhu cầu phụ tải tiếp tục thấp do ảnh hưởng Covid-19, doanh thu 8 tháng đạt 20.082 tỷ đồng

PV Power (POW): Nhu cầu phụ tải tiếp tục thấp do ảnh hưởng Covid-19, doanh thu 8 tháng đạt 20.082 tỷ đồng

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, POW) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8 với tổng doanh thu 1.814 tỷ đồng, chỉ thực hiện được 86% so với kế hoạch tháng đã đề ra.

Theo PV Power, trong tháng 8 nhu cầu phụ tải trên hệ thống tiếp tục thấp do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên khắp cả nước, nhiều tỉnh, thành phố cách ly xã hội. Chưa kể, các nhà máy điện năng lượng mặt trời vẫn đang được huy động cao.

Theo đó, chỉ có 2/7 nhà máy điện là thuỷ điện Đakđrink và Vũng Áng 1 vượt kế hoạch sản lượng trong tháng, lần lượt 8% và 33%. Các nhà máy điện như Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 chỉ đạt sản lượng dưới 50%.

Luỹ kế 8 tháng đầu năm, tổng doanh thu của PV Power ước đạt hơn 20.082 tỷ đồng. Trong đó, nhà máy điện Vũng Áng 1 có đóng góp lớn nhất vào doanh thu toàn tập đoàn gần 7.578 tỷ đồng, nhà máy điện Cà Mau 1&2 hơn 6.448 tỷ đồng và nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hơn 4.193 tỷ đồng.

PV Power (POW): Nhu cầu phụ tải tiếp tục thấp do ảnh hưởng Covid-19, doanh thu 8 tháng đạt 20.082 tỷ đồng - Ảnh 1.