Chứng khoán Tân Việt (TVSI): Lãi trước thuế 9 tháng đạt 464 tỷ đồng, tăng trưởng 175% so với cùng kỳ 2020

Chứng khoán Tân Việt (TVSI): Lãi trước thuế 9 tháng đạt 464 tỷ đồng, tăng trưởng 175% so với cùng kỳ 2020

Theo báo cáo tài chính quý 3.2021, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của TVSI đạt 265,9 tỷ đồng, doanh thu môi giới chứng khoán đạt 156,0 tỷ đồng – tăng 264,2% so với quý 3/2020, dịch vụ tài chính ghi nhận doanh thu 150 tỷ đồng – tăng hơn 284,3% so với cùng kỳ, dịch vụ ngân hàng đầu tư & lưu ký chứng khoán lần lượt đạt 50,4 tỷ đồng và 99,1 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm tới nay, các nghiệp vụ của TVSI đều ghi nhận tăng trưởng tốt, cụ thể: Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 866,7 tỷ đồng – tăng 118,9% cùng kỳ 9 tháng 2020. Doanh thu môi giới chứng khoán tăng 330,7%, đạt 468,7 tỷ đồng. Dịch vụ tài chính đạt 376,1 tỷ đồng – tăng trưởng 264,2%. Doanh thu dịch vụ ngân hàng đầu tư với kết quả 99,9 tỷ đồng, dịch vụ lưu ký chứng khoán đạt 337,4 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 32,0% và 302,7%.

Theo đó, LNTT Quý 3.2021 của TVSI đạt gần 184,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm ghi nhận 464,1 tỷ đồng – tăng lần lượt 185,8% và 174,6% so với cùng kỳ, đưa tổng tài sản đạt mức 7.969,0 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu lên 3.319,4 tỷ đồng.

Chứng khoán Tân Việt (TVSI): Lãi trước thuế 9 tháng đạt 464 tỷ đồng, tăng trưởng 175% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.