Hai công ty chứng khoán bị UBCKNN xử phạt do vi phạm không công bố thông tin và cho vay margin vượt hạn mức

Hai công ty chứng khoán bị UBCKNN xử phạt do vi phạm không công bố thông tin và cho vay margin vượt hạn mức

Trong ngày 12/1, CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã CK: ORS) cho biết đã nhận được công văn về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính do không công bố thông tin theo quy định.

Cụ thể, trong tháng 12/2020, TPS đã ký hợp đồng đặt cọc với CTCP Đầu tư Sài Gòn Thủ Thiêm để nhận chuyển nhượng bất động sản làm trụ sở với giá trị hợp đồng 650 tỷ đồng và thực hiện đặt cọc 500 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư Sài Gòn Thủ Thiêm, chiếm 123,7% tổng tài sản công ty. Tuy nhiên, TPS đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật. 

Căn cứ tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN quyết định xử phạt Chứng khoán Tiên Phong số tiền là 85 triệu đồng.

Đây không phải lần đầu tiên công ty chứng khoán này phải nhận quyết định xử phạt của UBCKNN. Vào năm 2017, TPS đã từng bị xử phạt 100 triệu đồng do có những vi phạm liên quan đến quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Ngoài ra, TPS cũng phải nộp phạt 150 triệu đồng do không quản lý tách bạch tiền của khách hàng với tiền của công ty chứng khoán theo quy định.

Cũng trong ngày 12/1, UBCKNN đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall (mã CK: WSS).

Cụ thể, WSS bị phạt số tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ. Theo đó, số lượng chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ đối với mã FID tại các thời điểm ngày 1/1/2020, 31/3/2020, 30/6/2020, 31/12/2020, 31/3/2021 và 30/6/2021 vượt 5% tổng số chứng khoán niêm yết của một tổ chức niêm yết.