Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

CTCP Vinhomes (VHM): Ngày 16/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 1/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%. Giá trị phát hành theo mệnh giá xấp xỉ 10.000 tỷ đồng.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC): Ngày 27/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 31/3/2022.

CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS): Ngày 16/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 29/9/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (LHC): Ngày 22/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 12/10/2021.

CTCP Văn hóa Tân Bình (ALT): Ngày 22/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 12/10/2021.

CTCP Cấp thoát nước Bình Phước (BPW): Ngày 17/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,46% (01 cổ phiếu nhận 646 đồng). Thời gian thanh toán 29/9/2021.

CTCP Đường sắt Yên Lào (YRC): Ngày 20/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2021.