HFIC đăng ký bán hơn 10 triệu cổ phiếu HCM của Chứng khoán HSC

HFIC đăng ký bán hơn 10 triệu cổ phiếu HCM của Chứng khoán HSC

Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) vừa thông báo đăng ký bán bớt 10.475.180 cổ phiếu HCM của CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Chứng khoán HSC) để cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 5/10 đến 3/11/2021.

Hiện HFIC đang là cổ đông lớn sở hữu gần 72,3 triệu cổ phiếu HCM, tương ứng tỷ lệ 23,86%.

Trên thị trường cổ phiếu HCM đang giao dịch ở vùng giá cao nhất, hiện quanh mức 52.600 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 71% kể từ đầu năm 2021 đến nay.

Chứng khoán HSC cũng vừa công bố ngày 12/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 152 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%. Giá chào bán 14.000 đồng/cổ phiếu, chỉ chưa đến 27% so với thị giá hiện tại.

HFIC đăng ký bán hơn 10 triệu cổ phiếu HCM của Chứng khoán HSC - Ảnh 1.