Dừng cung cấp gói dữ liệu mua bán của tự doanh từ ngày 1/3, HoSE nói gì?

Dừng cung cấp gói dữ liệu mua bán của tự doanh từ ngày 1/3, HoSE nói gì?

Trong thông báo gửi tới khách hàng, một số đơn vị cung cấp dịch vụ về dữ liệu trên thị trường cho biết sẽ dừng cập nhật dữ liệu liên quan đến giao dịch của khối tự doanh các công ty chứng khoán kể từ ngày 1/3/2022. Như vậy, những thông tin về giao dịch của bộ phận tự doanh các công ty chứng khoán sẽ được cộng gộp vào dữ liệu giao dịch của các tổ chức trong nước.

Nguyên nhân do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) dừng cung cấp gói dữ liệu tự doanh kể từ ngày 1/3.

Trả lời về động thái này, phía HoSE cho biết thông tin giao dịch tự doanh không thuộc nhóm thông tin sở GDCK phải công bố theo quy định. Theo quy định tại Điều 37, nội dung công bố thông tin về giao dịch chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán – Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thông tin giao dịch tự doanh không thuộc nhóm thông tin giao dịch chứng khoán HoSE phải công bố.

Đây là nhóm thông tin HoSE cung cấp theo gói dịch vụ cho một số khách hàng. Tuy nhiên, tới đây HoSE sẽ ngừng cung cấp thông tin này để phục vụ việc rà soát, phát triển sản phẩm mới.

Dừng cung cấp gói dữ liệu mua bán của tự doanh từ ngày 1/3, HoSE nói gì? - Ảnh 1.