Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp bị UBCKNN phạt nặng

Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp bị UBCKNN phạt nặng

Tuần qua UBCKNN đã công bố nhiều quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các cá nhân và doanh nghiệp. Trong đó:

Không công bố thông tin, Công ty ASA bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 23/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP ASA (mã chứng khoán ASA) số tiền 100 triệu đồng.

Nguyên nhân, công ty ASA đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty ASA đã không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội, hệ thống CBTT của UBCKNN đối với các tài liệu như BCTC năm 2017 đã kiểm toán, BCTC bán niên 2018 đã soát xét; không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với BCTC Quý 2/2018, BCTC Quý 3/2018; Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của HNX, hệ thống CBTT của UBCKNN đối với CBTT về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016, 2017 (năm 2017 không đủ 10 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ theo quy định). Ngoài ra công ty CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với BCTC Quý 2/2016, BCTC Quý 1/2017, BCTC bán niên 2017 soát xét, BCTC Quý 3/2017, BCTC Quý 4/2017, BCTC Quý 1/2018, BCTC Quý 2/2018; Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với Báo cáo thường niên năm 2017. Công ty không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021, Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau kiểm toán năm 2015, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC bán niên soát xét năm 2016, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC bán niên soát xét năm 2017.

Không công bố thông tin, CMISTONE Việt Nam bị phạt 70 triệu đồng

Đối với doanh nghiệp, ngày 19/11/2021, Thanh tra UBCKNN đã ra quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP CMISTONE Việt Nam (mã chứng khoán CMI) số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân do CMISTONE Việt Nam đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, CMISTONE Việt Nam đã không công bố thông tin theo quy định các tài liệu như Báo cáo tài chính Quý 4/2018; BCTC kiểm toán năm 2018; BCTC Quý 1/2019; Báo cáo thường niên năm 2018, năm 2020. Đồng thời công ty công bố thông tin không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính bán niên riêng và hợp nhất đã soát xét năm 2018, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3/2018; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính Quý 2/2020 công ty mẹ và hợp nhất; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ngày hiệu lực 21/2/2019…

Không công bố thông tin theo quy định, Đầu tư phát triển Sóc Sơn bị phạt 100 triệu đồng

Cũng nguyên nhân không công bố thông tin theo quy định, ngày 23/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt đối với CTCP Đầu tư phát triển Sóc Sơn (mã chứng khoán DPS) số tiền 100 triệu đồng.

Cụ thể, Đầu tư phát triển Sóc Sơn không công bố thông tin trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội các tài liệu như BCTC năm 2018, 2019, 2020 được kiểm toán; BCTC soát xét bán niên 2019, 2020, 2021; BCTC Quý 4/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 1/2021, 2/2021; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019, 2020, 2021; Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020, 2021; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX về việc Thay đổi người ủy quyền CBTT từ ngày 17/5/2019.

Không báo cáo theo quy định, Tổng Công ty Rau Quả VEGETEXCO bị phạt 85 triệu đồng

Còn ngày 17/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần (Vegetexco) bị phạt 85 triệu đồng.

Nguyên nhân do Vegetexco đã không báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu sau như Báo cáo tài chính quý 2,3,4/2019; Báo cáo tài chính quý 1,2,3/2020; Báo cáo tài chính bán niên năm 2019,2020 đã soát xét; Báo cáo thường niên năm 2019; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.

Báo cáo không đúng thời hạn, Việt Trung Quảng Bình bị phạt 60 triệu đồng

Trước đó ngày 22/11/2021, CTCP Việt Trung Quảng Bình (mã chứng khoán VTQ) bị phạt 60 triệu đồng. Nguyên nhân do Công ty Việt Trung Quảng Bình đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu như Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019; Tài liệu họp Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2020.

Giao dịch cổ phiếu IDJ, BG Group bị phạt 90 triệu đồng

Ngày 25/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ký quyết định phạt Đầu tư BG Group (nay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn APEC Group) có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 3, Trung tâm thương mại Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, số tiền 90 triệu đồng.

Nguyên nhân do BG Group đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, BG Group, tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Hoàng Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (mã chứng khoán IDJ) đã mua 1.660.300 cổ phiếu IDJ từ ngày 26/7/2019 đến ngày 15/8/2019 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu TV2, một nhà đầu tư bị phạt 30 triệu đồng

Ngày 22/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Tạ Công Sơn, nhà đầu tư có địa chỉ tại Thôn 2, Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước số tiền 30 triệu đồng. Nguyên nhân, do ông Tạ Công Sơn đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 20/11/2018, ông Tạ Công Sơn mua 5.300 và bán 1.215 cổ phiếu TV2 của CTCP Tư vấn xây dựng Điện 2, làm tăng lượng sở hữu từ 612.245 (tỷ lệ 4,95%) lên 616.330 cổ phiếu (tỷ lệ 5%) và trở thành cổ đông lớn. Tiếp đó, ngày 10/01/2019, ông Tạ Công Sơn đã bán 5.000 cổ phiếu TV2, làm giảm lượng sở hữu từ 616.300 (tỷ lệ 5%) xuống 611.300 cổ phiếu (tỷ lệ 4,96%) và không còn là cổ đông lớn. Tuy nhiên đến ngày 15/03/2019, Sở GDCK Hà Nội mới nhận được công bố thông tin và giải trình của ông Tạ Công Sơn.

Giao dịch cổ phiếu TNI, một nhà đầu tư bị phạt 25 triệu đồng

Cũng trong ngày 22/11/2021 UBCKNN công bố quyết định phạt đối với bà Lê Thị Thùy Linh, nhà đầu tư có địa chỉ tại Thửa 281-2, Tờ BĐ 02, Tổ 11 Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội số tiền 25 triệu đồng.

Nguyên nhân do bà Lê Thị Thùy Linh đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Cụ thể, ngày 03/6/2020, bà Lê Thùy Linh đã mua 265.000 cổ phiếu TNI của CTCP Tập đoàn Thành Nam, làm tăng lượng sở hữu từ 2.622.870 cổ phiếu (tỷ lệ 4,99%) lên 2.887.870 cổ phiếu (tỷ lệ 5,49%) và trở thành cổ đông lớn. Tuy nhiên đến ngày 19/6/2020, Sở GDCK HCM mới nhận được báo cáo của bà Lê Thùy Linh.

Giao dịch cổ phiếu CTF, một nhà đầu tư bị phạt 15 triệu đồng

Trước đó, ngày 22/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Công Minh, nhà đầu tư có địa chỉ tại Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh số tiền 15 triệu đồng.

Nguyên nhân do ông Ngô Công Minh đã báo cáo không đúng thời hạn khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Cụ thể, ông Ngô Công Minh và người có liên quan là bà Phạm Thị Ái Hạnh nắm giữ tổng cộng 2.000.950 cổ phiếu CTF (tỷ lệ 11%). Ngày 12/4/2018, ông Minh mua 460.000 cổ phiếu làm tăng lượng sở hữu lên 2.460.950 cổ phiếu (tỷ lệ 13,6%). Tiếp đó ngày 17/4/2018, ông Minh mua thêm 435.000 cổ phiếu CTF làm tăng lượng sở hữu lên 2.895.950 cổ phiếu (tỷ lệ 16%). Tuy nhiên, đến ngày 15/05/2018, Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm người có liên quan.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.