Lợi nhuận quý 1/2021 Eximbank giảm hơn một nửa so với cùng kỳ

Lợi nhuận quý 1/2021 Eximbank giảm hơn một nửa so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – EIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021, ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý đầu năm đạt 214 tỷ đồng, giảm tới một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng kém khả quan hơn so với cùng kỳ khi ghi nhận thu nhập lãi thuần sụt giảm 4,5% xuống còn 817 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán cũng giảm 22,5% xuống 22,6 tỷ đồng.

Một số mảng kinh doanh khác lại có kết quả tích cực hơn: lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 75,4% lên 132,4 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 78% lên 95,3 tỷ đồng.

Ngân hàng đã cắt giảm chi phí hoạt động, giảm 8,2% so với cùng kỳ xuống còn 577 tỷ đồng. Tuy nhiên, quý 1 năm nay ngân hàng phải trích lập 318 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập 35 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 1/2021 của Eximbank chỉ còn 214 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 31/3/2021, tổng nợ xấu của Eximbank là 2.767 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 2,52% lên 2,64%.

Tổng tài sản của Eximbank tăng 0,3% trong 3 tháng đầu năm nay, đạt 160.953 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 4,2% lên 105.032 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 1,7% đạt 136.146 tỷ đồng.