Sonadezi (SNZ) lãi xấp xỉ 600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 59% kế hoạch

Sonadezi (SNZ) lãi xấp xỉ 600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 59% kế hoạch

Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi – mã chứng khoán SNZ) công bố báo cào tài chính hớp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt 1.266 tỷ đồng, tăng 6,7% so với quý 2 năm ngoái. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn lại cao hơn, đến 18,7% nên dẫn đến dù doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận gộp lại giảm 10,5%, xuống còn hơn 435 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 41% xuống còn 34,4%.

Trong quý, chi phí tài chính giảm 3 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 30 tỷ đồng – chủ yếu là chi phí lãi vay. Tính đến hết quý 2/2021 Sonadezi còn ghi nhận dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.110 tỷ đồng (tăng 110 tỷ đồng so với đầu năm) còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 436 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 4.180 tỷ đồng. Tổng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn đến 30/6/2021 lên đến 5.290 tỷ đồng.

Sonadezi (SNZ) lãi xấp xỉ 600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 59% kế hoạch - Ảnh 1.