Vượt 50% kế hoạch năm, Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) lấy ý kiến cổ đông để dùng 360 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2021

Vượt 50% kế hoạch năm, Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) lấy ý kiến cổ đông để dùng 360 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2021

Ngày 21/2 tới đây CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán QTP) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung lấy ý kiến được công bố là về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

Theo đó Nhiệt điện Quảng Ninh dự định lấy ý kiến về việc ngày 21/3/2022 sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán vào 31/3/2022.

Như vậy nếu được thông qua, với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhiệt điện Quảng Ninh sẽ chi khoảng 360 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó Nhiệt điện Quảng Ninh đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2021 trong đó ghi nhận doanh thu cả năm đạt 8.455 tỷ đồng, giảm 7,9% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 477 tỷ đồng, giảm hơn 63% so với cùng kỳ. Tuy vậy Nhiệt điện Quảng Ninh vẫn hoàn thành và vượt 50% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Vượt 50% kế hoạch năm, Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) lấy ý kiến cổ đông để dùng 360 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2021 - Ảnh 1.