Doanh thu BĐS giảm gần nửa, Tập đoàn Hà Đô báo lãi sau thuế 729 tỷ đồng trong 9 tháng, giảm 24% so với cùng kỳ

Doanh thu BĐS giảm gần nửa, Tập đoàn Hà Đô báo lãi sau thuế 729 tỷ đồng trong 9 tháng, giảm 24% so với cùng kỳ

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần giảm 24,6% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 633 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn nhiều, đến 54,6% nên dẫn đến lợi nhuận gộp thu về đạt hơn 413 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính giảm hơn 4 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 23 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí bán hàng giảm được 16 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được hơn 2 tỷ đồng.

Những yếu tố trên tác động khiến cho dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận sau thuế quý 3 lại tăng 32,3% so với quý 3 năm ngoái, lên 248 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 229 tỷ đồng.

Doanh thu BĐS giảm gần nửa, Tập đoàn Hà Đô báo lãi sau thuế 729 tỷ đồng trong 9 tháng, giảm 24% so với cùng kỳ - Ảnh 1.