Công ty bánh phồng tôm Bích Chi (BCF) báo lãi 6 tháng sụt giảm 15% so với cùng kỳ 2020

Công ty bánh phồng tôm Bích Chi (BCF) báo lãi 6 tháng sụt giảm 15% so với cùng kỳ 2020

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi (mã chứng khoán: BCF) đã công bố BCTC quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Cụ thể, riêng quý 2, doanh thu thuần của công ty đạt 166,4 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí giá vốn đột ngột tăng gần 46%, từ đó lãi gộp chỉ đạt xấp xỉ 35 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 16% so với quý 2/2020. Biên lãi gộp chỉ ở mức 20,7%.

Trong kỳ, nhờ khoản lãi tiền gửi ngân hàng nên doanh thu hoạt động tài chính của Thực phẩm Bích Chi tăng mạnh gần 60% lên mức 2,7 tỷ; bên cạnh đó, chi phí lãi vay cũng đồng thời tăng 62% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng ghi nhận hơn 12,5 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 30% so với quý 2/2020, trong đó chiếm phần lớn là các chi phí mua ngoài (11,3 tỷ đồng). 

Khấu trừ đi các khoản chi phí và thuế, Thực phẩm Bích Chi đạt 17,2 tỷ đồng, sụt giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. EPS cũng giảm từ 1.151 đồng trong quý 2/2020 về còn 817 đồng.

Phía công ty cho biết, nguyên nhân lợi nhuận giảm là do giá nguyên liệu tăng đã đội tăng khoản mục chi phí giá vốn hàng bán.

Công ty bánh phồng tôm Bích Chi (BCF) báo lãi 6 tháng sụt giảm 15% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.