Lợi nhuận ACB tăng 13% trong quý I nhờ ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư

Lợi nhuận ACB tăng 13% trong quý I nhờ ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư

Theo BCTC hợp nhất quý I, ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần 3.419 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ 2019. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 77% lên 370,7 tỷ đồng, trong khi mua bán chứng khoán đầu tư mang về gần 349 tỷ đồng, gấp gần 18 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm nhẹ. Lãi từ hoạt động khác giảm 40% còn hơn 80,5 tỷ đồng song chi tiết không được đề cập. Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 31% lên 2.360 tỷ đồng và chi phí dự phòng gần 93 tỷ đồng, không hoàn nhập như quý I/2019.

Ngân hàng kết thúc 3 tháng đầu năm với khoản lãi sau thuế 1.537 tỷ đồng, tăng 13%.

Lợi nhuận ACB tăng 13% trong quý I nhờ ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư - Ảnh 1.