MBKE: PNJ, GVR, BVH, EIB và OCB có thể bị loại khỏi danh mục ETF trong kỳ cơ cấu tháng 1

MBKE: PNJ, GVR, BVH, EIB và OCB có thể bị loại khỏi danh mục ETF trong kỳ cơ cấu tháng 1

Vào tháng 1/2022, HoSE sẽ công bố danh mục thành phần các bộ chỉ số. Dựa trên dữ liệu ngày 21/12, Maybank Kim Eng (MBKE) đã đưa ra dự báo về hoạt động cơ cấu danh mục của các chỉ số cũng như các quỹ ETFs trong kỳ cơ cấu.

Với chỉ số VN30, MBKE dự báo chỉ số này sẽ thêm mới SSB, VIB với tỷ trọng lần lượt là 3,6% và 2,2%; trong khi loại PNJ và GVR ra khỏi danh mục trong kỳ cơ cấu này. Các cổ phiếu khác trong danh mục nhìn chung không có biến động nhiều về tỷ trọng.

Hiện có 3 quỹ ETFs đang sử dụng VN30 làm chỉ số cơ sở, bao gồm DCVFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF và MAFM VN30 ETF. Ngoài ra, mới đây KIM Growth VN30 ETF cũng mới được cấp phép thành lập quỹ. Ước tính tổng quy mô các quỹ ETF sử dụng VN30 làm cơ sở hiện vào khoảng 12.000 tỷ đồng.

MBKE: PNJ, GVR, BVH, EIB và OCB có thể bị loại khỏi danh mục ETF trong kỳ cơ cấu tháng 1 - Ảnh 1.