Hỗ trợ khách thuê hơn 2.000 tỷ do ảnh hưởng Covid, Vincom Retail lãi hơn 1.300 tỷ năm 2021

Hỗ trợ khách thuê hơn 2.000 tỷ do ảnh hưởng Covid, Vincom Retail lãi hơn 1.300 tỷ năm 2021

Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán VRE) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2021 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Trong Quý IV, Vincom Retail ghi nhận kết quả kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.367 tỷ đồng, giảm 58% so với quý IV năm 2020, tuy nhiên so với Quý III đã tăng 74% cho thấy sự hồi phục. Trong đó, doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 891 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 22,4% so với Quý III; doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 436 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng gần 22 lần so với Quý III do bàn giao các căn nhà phố thương mại chưa thể bàn giao trong giai đoạn giãn cách xã hội. Kết thúc Quý IV, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 122 tỷ đồng.

Hỗ trợ khách thuê hơn 2.000 tỷ do ảnh hưởng Covid, Vincom Center vẫn lãi hơn 1.300 tỷ năm 2021 - Ảnh 1.