Viconship (VSC): LNST quý 3/2021 tăng 62% lên gần 127 tỷ đồng, vượt 21% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng

Viconship (VSC): LNST quý 3/2021 tăng 62% lên gần 127 tỷ đồng, vượt 21% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng

CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã CK: VSC) đã công bố BCTC quý 3/2021 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 3, doanh thu thuần đạt 474 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí giá vốn hàng bán lại giảm nhẹ 4%, nhờ đó lãi gộp tăng mạnh 52% so với quý 3/2020 lên mức 167 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính không có biến động đáng kể khi doanh thu chỉ nhích nhẹ lên hơn 3,5 tỷ đồng, công ty cũng không phải trả chi phí lãi vay trong kỳ báo cáo. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí QLDN chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020; ngoài ra công ty ghi nhận khoản thu nhập khác tăng gấp gần 4 lần lên hơn 10 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Viconship báo lãi sau thuế gần 127 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ ghi nhận xấp xỉ 109 tỷ đồng, tăng mạnh 70% so với quý 3/2020.

Viconship (VSC): LNST quý 3/2021 tăng 62% lên gần 127 tỷ đồng, vượt 21% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng - Ảnh 1.