SSI: Dự nợ margin đến cuối 2021 đạt 22.500 tỷ, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án tăng vốn lên gần 15.000 tỷ đồng

SSI: Dự nợ margin đến cuối 2021 đạt 22.500 tỷ, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án tăng vốn lên gần 15.000 tỷ đồng

Ngày 10/1, Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Chứng khoán SSI vừa thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Cụ thể, SSI sẽ chào bán tối đa 497,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Giá chào bán là 15.000 đồng/cp – bằng 1/3 thị giá hiện tại – tương ứng giá trị huy động dự kiến là 7.460 tỷ đồng.

Nếu đợt chào bán tiến hành thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ mức 9.947 tỷ (đã bao gồm 10 triệu cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành) lên 14.921 tỷ đồng – qua đó tiếp tục là công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.

Theo SSI, việc tăng vốn điều lệ này nhằm bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Thông báo mới đây của SSI cho biết dư nợ ký quỹ của công ty đến cuối quý 4 tăng 4.400 tỷ so với quý 3 lên 22.500 tỷ đồng. SSI cũng cho biết số lượng tài khoản trong năm 2021 tăng trưởng 69%, thị phần môi giới của công ty tại HoSE trong qúy IV.2021 và cả năm 2021 lần lượt đạt 10,28% và 11,05%.

SSI: Dự nợ margin đến cuối 2021 đạt 22.500 tỷ, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án tăng vốn lên gần 15.000 tỷ đồng - Ảnh 1.