ABBANK chuyển đổi để nắm bắt cơ hội

ABBANK chuyển đổi để nắm bắt cơ hội

Được biết, ABBANK vừa ban hành quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức và thay đổi bộ giá trị cốt lõi của Ngân hàng theo một định hướng mới. Xin ông chia sẻ lí do vì sao lại có sự thay đổi này và vì sao lại diễn ra trong giai đoạn này?

Trong chiến lược 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 mà ABBANK đã công bố trước đây, chúng tôi đặt ra các mục tiêu khá cụ thể cần đạt được như: (1) Nằm trong top 8 các ngân hàng tư nhân có tỷ suất sinh lời trên vốn (ROE) tốt nhất; (2) Thu nhập từ bán lẻ là trọng tâm với phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ; (3) Thu hút 3 triệu khách hàng bán lẻ và (4) mỗi khách hàng sử dụng tối thiểu 3 sản phẩm, dịch vụ. (5) Xây dựng Bộ máy quản trị ngân hàng hiện đại, năng lực điều hành được nâng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Đây là những mục tiêu dự kiến có tính đột phá so với mô hình kinh doanh hiện tại của ABBANK. Vì thế, tái cơ cấu bộ máy nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh dưới áp lực chỉ tiêu mới là một nhu cầu không thể trì hoãn, phát sinh từ trong nội tại để mang đến cơ hội thành công cao hơn.

Bên cạnh đó, cục diện thị trường đã thay đổi rất nhiều dưới tác động của sự phát triển công nghệ 4.0 và thậm chí tăng mạnh hơn trong 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chuyển đổi số là thách thức tất yếu mà ngân hàng nào cũng phải đối mặt để giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới. ABBANK nhận thấy, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số một cách hiệu quả thì Ngân hàng cần phải cải tổ lại cơ cấu tổ chức, điều chỉnh những yếu tố chưa phù hợp cũng như bổ sung những phần còn thiếu để hoàn thiện một bộ máy hoạt động hiệu quả.

Đây có phải là lần cải tổ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại ABBANK không, thưa ông?

Có thể nói, trong vòng 10 năm trở lại thì đây chính là lần có sự điều chỉnh lớn nhất của ABBANK về cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động. Chúng tôi có sự thay đổi lớn từ công tác quản trị, vận hành, sản phẩm – dịch vụ cho đến cơ cấu tổ chức và tư duy hành động mà những khía cạnh này đều được đặc trưng bởi yếu tố đặt khách hàng là trọng tâm. Trong đó văn hóa phải là dung môi len lỏi trong mỗi cán bộ nhân viên (CBNV) để thúc đẩy những sáng tạo của mỗi ABBANKers tạo ra những sản phẩm và trải nghiệm khách hàng vượt trội.

ABBANK chuyển đổi để nắm bắt cơ hội - Ảnh 1.