HDBank chuẩn bị chia cổ tức và cổ phiếu thưởng đợt 1, tổng tỷ lệ 30%

HDBank chuẩn bị chia cổ tức và cổ phiếu thưởng đợt 1, tổng tỷ lệ 30%

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – HoSE: HDB) vừa phê duyệt phương án phát hành tối đa 289,8 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng. Sau phát hành, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng từ gần 9.810 tỷ đồng lên 12.708 tỷ đồng.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành gần 144,9 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019, tương ứng với tỷ lệ chi trả 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).

Bên cạnh đó, HDBank cũng phát hành gần 144,9 triệu cổ phiếu để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với tỷ lệ chia thưởng 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).

Ngân hàng cho biết sẽ tiến hành chia cổ tức và cổ phiếu thưởng đợt 1, tổng tỷ lệ 30% sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong quý IV/2020. Nguồn thực hiện được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần của HDBank trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ngân hàng đã thông qua kế hoạch nâng tổng vốn điều lệ tăng lên trên 16.088 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% và phát hành thêm 15% cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, nâng tổng mức chi trả cho cổ đông lên đến 65%.