Vietcombank tính tuyển thêm hơn 2.200 nhân sự trong năm 2020

Vietcombank tính tuyển thêm hơn 2.200 nhân sự trong năm 2020

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) vừa cập nhật thêm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên – sẽ tổ chức vào ngày mai (26/6).

Vietcombank cho biết, do các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, các chỉ báo vĩ mô 2020 đã được điều chỉnh phù hợp với kinh tế vĩ mô. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai, chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt phù hợp với trạng thái bình thường mới; tăng trưởng tín dụng toàn ngành dự kiến ở mức 10%.

Năm 2020, ngân hàng sẽ giảm dần tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, gắn với dịch chuyển cơ cấu tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững: Tăng tỷ trọng dư nợ bán lẻ với dự án Chuyển đổi mô hình tín dụng bán lẻ (RTOM) là nền tảng. Đồng thời sẽ gia tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, trọng tâm là thu nhập từ dịch vụ và đầu tư kinh doanh vốn; cơ cấu lại danh mục nguồn vốn theo hướng bền vững; đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm, cung cấp các sản phẩm dịch vụ cạnh tranh trên nền tảng côn nghệ mới,…

Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản năm 2020 tăng 7% so với năm 2019, đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 10%, đạt 815.525 tỷ đồng; huy động vốn tăng 8% đạt  hơn 1 triệu tỷ đồng.

Ngân hàng để ngỏ mục tiêu lợi nhuận trước thuế và cho biết trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 phù hợp với diễn biến dịch Covid-19 và định hướng chỉ đạo của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không vượt 1,5%. Tỷ lệ chi trả cổ tức khoảng 8%.

Đáng chú ý, Vietcombank cho biết sẽ tăng 12% quy mô nhân sự trong năm 2020. Cuối năm 2019, ngân hàng có 18.948 nhân viên; theo đó dự kiến tuyển dụng thêm hơn 2.200 nhân viên. Chi phí lương trên lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lương năm 2020 dự kiến là 37%, cao hơn nhiều so với mức 27% năm 2019.

Vietcombank tính tuyển thêm hơn 2.200 nhân sự trong năm 2020 - Ảnh 1.