Hai quỹ ETF với tổng quy mô 1 tỷ USD sẽ cơ cấu ra sao trong tuần giao dịch 13-17/9?

Hai quỹ ETF với tổng quy mô 1 tỷ USD sẽ cơ cấu ra sao trong tuần giao dịch 13-17/9?

Tuần giao dịch 13-17/9 sẽ diễn ra hoạt động cơ cấu danh mục của 2 quỹ FTSE Vietnam ETF và Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF). Với tổng quy mô danh mục 2 quỹ đạt ngưỡng 1 tỷ USD, hoạt động cơ cấu này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới biến động thị trường.

Theo thông báo được đưa ra, FTSE Vietnam ETF sẽ thêm mới KDH và VCI; trong khi VNM ETF thêm mới 9 cổ phiếu Việt Nam, bao gồm THD, SAB, DGC, KDC, DIG, VND, DPM, PVS, SHS. Chiều ngược lại, cả hai quỹ ETF đều không loại cổ phiếu nào. Như vậy, số lượng cổ phiếu trong danh mục FTSE Vietnam Index sau kỳ cơ cấu này sẽ tăng lên con số 23, còn số cổ phiếu Việt Nam trong danh mục của VNM ETF là 31.

Hiện tại quy mô danh mục FTSE Vietnam ETF đạt 430 triệu USD, trong đó quỹ đầu tư 100% vào cổ phiếu Việt Nam. Đối với VNM ETF,quy mô danh mục tính tới thời điểm 11/9 đạt 560,5 triệu USD.

CTCK Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) đã đưa ra ước tính thay đổi danh mục 2 quỹ FTSE Vietnam ETF và VNM ETF trong tuần cơ cấu này.

Với FTSE Vietnam ETF, BSC ước tính quỹ sẽ mua vào 4,3 triệu cổ phiếu KDH, trong khi bán ra gần 2,8 triệu cổ phiếu SBT để giảm tỷ trọng xuống mức 0,8%.

Bên cạnh đó, FTSE Vietnam ETF có thể sẽ mua thêm 3,4 triệu cổ phiếu SHS, 2,7 triệu cổ phiếu HPG, mua gần 2,3 cổ phiếu PVS…Ở chiều ngược lại, quỹ có thể hạ tỷ trọng một số cổ phiếu như TCH (bán 2,1 triệu cổ phiếu), THD (bán 1,3 triệu cổ phiếu), PDR (bán 1,3 triệu cổ phiếu)…

Với VNM ETF, quỹ dự kiến sẽ mua DIG (3,1 triệu cổ phiếu), PVS (3,1 triệu cổ phiếu), THD (2,6 triệu cổ phiếu), DPM (2,3 triệu cổ phiếu), KDC (2 triệu cổ phiếu), VND (2 triệu cổ phiếu), SHS (1,4 triệu cổ phiếu), DGC (1,1 triệu cổ phiếu), SAB (1 triệu cổ phiếu). Đây là 9 cổ phiếu được thêm mới trong kỳ cơ cấu này.

Ngoài ra, VNM ETF có thể sẽ mua thêm HPG (1,6 triệu cổ phiếu), VIC (1,2 triệu cổ phiếu), VHM (1,2 triệu cổ phiếu). Ngược lại, các cổ phiếu khác trong danh mục như VHM, MSN, SSI, VRE, HSG, STB, POW, HNG…có thể bị bán hạ tỷ trọng.

Hai quỹ ETF với tổng quy mô 1 tỷ USD sẽ cơ cấu ra sao trong tuần giao dịch 13-17/9? - Ảnh 1.