Camimex (CMX) báo lãi quý 3 tăng 67% so với cùng kỳ

Camimex (CMX) báo lãi quý 3 tăng 67% so với cùng kỳ

CTCP Camimex Group (mã chứng khoán CMX) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 527 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ, trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn chỉ 26,4%, dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 76 tỷ đồng, tăng trưởng 65% so với quý 3 năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 11,4% quý 3 năm ngoái lên 14,4% quý 3 vừa qua.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 4,7 tỷ đồng, tăng 2,9 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính lại tăng 2,2 tỷ đồng, lên 12 tỷ đồng. Các công ty liên doanh liên kết mang về hơn 1 tỷ đồng lợi nhuận. Ngoài ra chi phí bán hàng tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 21 tỷ đồng và chi  phí quản lý doanh nghiệp tăng 13 tỷ đồng, lên 32 tỷ đồng.

Những yếu tố trên tác động, khiến cho lợi nhuận sau thuế còn 27,5 tỷ đồng, tăng trưởng 66,7% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 21 tỷ đồng.

Camimex (CMX) báo lãi quý 3 tăng 67% so với cùng kỳ - Ảnh 1.