Cấp thoát nước Long An (LAW): Quý 2 lãi 3,5 tỷ đồng giảm 36% so với cùng kỳ

Cấp thoát nước Long An (LAW): Quý 2 lãi 3,5 tỷ đồng giảm 36% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An (UpCOM: LAW) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021. 

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 65 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 11,6 tỷ đồng, giảm 22,6% so với quý 2/2020. 

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng cao gấp hơn 2 lần so tăng mạnh chi phí lãi vay, LAW chi trả lần lượt 2,2 tỷ đồng và 4,5 tỷ đồng cho hoạt động bán hàng và QLDN nên kết quả LNST đạt 3,5 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ 2020. 

Nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do trong kỳ LAW tăng chi phí mua nước mặt, giảm khai thác nước ngầm. 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, LAW đạt 121 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 27% so với cùng kỳ, do chi phí giá vốn và lãi vay tăng cao nên LNST đạt 6,5 tỷ đồng, giảm gần 50% so với nửa đầu năm 2020. 

Năm 2021, LAW đặt mục tiêu doanh thu đạt gần 208 tỷ đồng và 11,5 tỷ đồng LNTT, theo đó kết thúc nửa đầu năm 2021 doanh nghiệp đã hoàn thành được 58% mục tiêu về doanh thu và 57% mục tiêu về lợi nhuận.

Cấp thoát nước Long An (LAW): Quý 2 lãi 3,5 tỷ đồng giảm 36% so với cùng kỳ - Ảnh 1.