Licogi 16 (LCG) phát hành 59 triệu cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu

Licogi 16 (LCG) phát hành 59 triệu cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu

CTCP Licogi 16 (mã chứng khoán LCG) công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Phát hành 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Licogi 16 cũng thông qua phương án phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 8 cổ phiếu mới. 

Giá trị phát hành theo mệnh giá 92 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Theo đó Licogi 16 dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 500 tỷ đồng. Trong khi đó trên thị trường cổ phiếu LCG hiện giao dịch quanh mức 19.200 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 35% kể từ thời điểm đầu năm 2021 đến nay.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán 500 tỷ đồng sẽ ưu tiên dùng theo thứ tự: Dùng 150 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Long Tâ; dùng 146 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai để thực hiện triển khai giai đoạn 2 dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc và dùng 204 tỷ đồng thanh toán nợ vay.

Kết quả kinh doanh

Năm 2020 Licogi 16 đạt 3.536 tỷ đồng doanh thu, tăng 1.000 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng 39,4% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 312 tỷ đồng, tăng 60.9% so với năm 2019.

Tính đến 31/12/2020 Licogi 16 còn 416 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 119 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 94 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Còn 6 tháng đầu năm 2021 Licogi 16 đạt 1.303 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Và lãi sau thuế đạt gần 132 tỷ đồng, tăng hơn 67% so với lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái.