Gang thép Cao Bằng (CBI): Năm 2021 lãi kỷ lục 342 tỷ đồng

Gang thép Cao Bằng (CBI): Năm 2021 lãi kỷ lục 342 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (UpCOM: CBI) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 769 tỷ đồng tăng 7,7% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng tương ứng nên lãi gộp đạt 80,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 4/2020.

Trong kỳ, CBI thu về gần 4,8 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng mạnh so với con số 303 triệu đồng cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí cũng tăng cao, riêng chi phí QLDN tăng mạnh từ 6,7 tỷ đồng lên hơn 16 tỷ đồng.

Kết quả, CBI lãi sau thuế gần 46 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

CBI cho biết trong kỳ giá bán phôi phép tăng 147% tuy nhiên giá thành phôi thép cũng tăng với tỷ lệ tương ứng. Ngoài ra trong quý 4 công ty phải nộp thuế TNDN là 7,3 tỷ đồng.

Gang thép Cao Bằng (CBI): Năm 2021 lãi kỷ lục 342 tỷ đồng - Ảnh 1.