Tăng 50% trong 3 tháng, ủy viên HĐQT đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu G36

Tăng 50% trong 3 tháng, ủy viên HĐQT đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu G36

Ông Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36 (mã chứng khoán: G36) vừa thông báo đăng ký bán bớt 6.334.144 cổ phiếu G36 trong tổng số hơn 6,65 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,54%) đang sở hữu để chi tiêu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 20/10 đến 18/11/2021.

Tăng 50% trong 3 tháng, ủy viên HĐQT đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu G36 - Ảnh 1.