Cổ phiếu thép đồng loạt phá đáy 6 tháng, một ông lớn ngành tôn vẫn tiến hành IPO với mức giá 58.000 đồng/cp

Cổ phiếu thép đồng loạt phá đáy 6 tháng, một ông lớn ngành tôn vẫn tiến hành IPO với mức giá 58.000 đồng/cp

CTCP Tôn Đông Á (TDA Group) vừa có thông báo về việc tiến hành IPO trong tháng 1/2022. Theo đó, Công ty sẽ chào bán hơn 15 triệu cổ phiếu với mức giá tối thiểu là 58.000 đồng/cp, trong đó bao gồm 12,4 triệu cổ phiếu phát hành mới, tương ứng số tiền thu về vào khoảng 717 tỷ đồng. Theo kế hoạch, TDA sẽ chi để (i) đầu tư nhà máy 3 thông qua hình thức góp vốn với số tiền hơn 345 tỷ đồng và (ii) bổ sung vốn lưu động.

Cổ phiếu thép đồng loạt phá đáy 6 tháng, một ông lớn ngành tôn vẫn tiến hành IPO với mức giá 58.000 đồng/cp - Ảnh 1.